Pre-Sales Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สืบค้นความต้องการของ กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการใช้บริการ ICT Services & Solutions
 • ติดต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อ นำเสนอบริการ ICT Services & Solutions
 • ประเมินความต้องการใช้ บริการ ICT Services & Solutions ของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามและนำเสนอข้อมูล อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับ กลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่ม ICT Services & Solutions
 • ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการ ICT Services & Solutions ต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของทีมผู้บริหาร

** ตำเเหน่งงานนี้จะได้เรียนรู้ด้านระบบขายเเละบริการ Cloud เรามีทีมงานระบบ Cloud ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Openstack ที่ยอดเยี่ยม เรานำเสนอ Virtual Private Cloud, Private Cloud และการฝึกอบรมสำหรับ SMEs ที่เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี Cloud โดยใช้ Openstack ซึ่งเป็นนวัตกรรมแบบopensource ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำอันดับ 1
มองหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมทีม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายด้าน ICT Services & Solutions
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร แนะนำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอดทนต่อภาวะความกดดันจากการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ,มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Pre-Sales Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สืบค้นความต้องการของ กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการใช้บริการ ICT Services & Solutions
 • ติดต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อ นำเสนอบริการ ICT Services & Solutions
 • ประเมินความต้องการใช้ บริการ ICT Services & Solutions ของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามและนำเสนอข้อมูล อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับ กลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่ม ICT Services & Solutions
 • ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการ ICT Services & Solutions ต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของทีมผู้บริหาร

** ตำเเหน่งงานนี้จะได้เรียนรู้ด้านระบบขายเเละบริการ Cloud เรามีทีมงานระบบ Cloud ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Openstack ที่ยอดเยี่ยม เรานำเสนอ Virtual Private Cloud, Private Cloud และการฝึกอบรมสำหรับ SMEs ที่เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี Cloud โดยใช้ Openstack ซึ่งเป็นนวัตกรรมแบบopensource ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำอันดับ 1
มองหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมทีม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายด้าน ICT Services & Solutions
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร แนะนำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอดทนต่อภาวะความกดดันจากการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ,มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th