Digital Marketing Specialist (Google AdWords)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานร่วมกับทีม เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคลทั่วไปให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย จากช่องทาง Google AdWords
 • ดูแลกิจกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ดูเเลโฆษณาของลูกค้าที่ลง Google AdWords (Search/Display/Youtube/Etc)
 • ดูเเลระบบโฆษณาของลูกค้าทั้งเรื่องข้อความ, รูปภาพในการลงโฆษณา
 • วิเคราะห์ Keyword ให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณา Google
 • กำหนดงบประมาณการลงโฆษณาให้กับลูกค้า ที่ลงโฆษณา Google Adwords
 • วิเคราะห์เเคมเปญเเละประเมิณผลลูกค้าที่ลงโฆษณา
 • ให้คำเเนะนำฝ่ายขายในการนำเสนองานแก่ลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามผล Feedback ของลูกค้าที่ลงโฆษณา
 • ทำ Report รายงานโฆษณาให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจวิธีการการใช้สื่อแบบออนไลน์ เเละนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดี
 • สามารถใช้งานเครื่องมือ Platform Google Adword เเละวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์
 • ชอบงานที่ท้าทาย เเละ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความตั้งใจทำงาน เเละรับผิดชอบกับงานอย่างดี
 • เป็นคนทุ่มเทในการทำงาน เเละ ขยันที่จะเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Digital Marketing Specialist (Google AdWords)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานร่วมกับทีม เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคลทั่วไปให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย จากช่องทาง Google AdWords
 • ดูแลกิจกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ดูเเลโฆษณาของลูกค้าที่ลง Google AdWords (Search/Display/Youtube/Etc)
 • ดูเเลระบบโฆษณาของลูกค้าทั้งเรื่องข้อความ, รูปภาพในการลงโฆษณา
 • วิเคราะห์ Keyword ให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณา Google
 • กำหนดงบประมาณการลงโฆษณาให้กับลูกค้า ที่ลงโฆษณา Google Adwords
 • วิเคราะห์เเคมเปญเเละประเมิณผลลูกค้าที่ลงโฆษณา
 • ให้คำเเนะนำฝ่ายขายในการนำเสนองานแก่ลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามผล Feedback ของลูกค้าที่ลงโฆษณา
 • ทำ Report รายงานโฆษณาให้กับลูกค้าที่ลงโฆษณา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจวิธีการการใช้สื่อแบบออนไลน์ เเละนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดี
 • สามารถใช้งานเครื่องมือ Platform Google Adword เเละวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์
 • ชอบงานที่ท้าทาย เเละ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความตั้งใจทำงาน เเละรับผิดชอบกับงานอย่างดี
 • เป็นคนทุ่มเทในการทำงาน เเละ ขยันที่จะเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : hr-nipa@nipa.co.th