Digital Marketing AE (ดูแลลูกค้า)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 • ติดต่อฐานลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์และสรุปผล แนะนำแคมเปญที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
 • ทำการปิดการขายต่ออายุโฆษณาของลูกค้า และติดตามผล (feedback) การลงโฆษณาทุกระยะ
 • ประสานงานหลังการขาย รับงานและเอกสาร จาก Sales ติดต่อตามข้อมูลเอกสารจากลูกค้าและให้ข้อมูลลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยอดตามเป้าที่ต้องการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมกับพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
 • ชอบเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เเละ เรียนรู้การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรู้ด้าน Facebook / IG /Google AdWords, Google Display,YouTube Ads จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Digital Marketing AE (ดูแลลูกค้า)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 • ติดต่อฐานลูกค้าเก่าเพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่เสมอ
 • วิเคราะห์และสรุปผล แนะนำแคมเปญที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
 • ทำการปิดการขายต่ออายุโฆษณาของลูกค้า และติดตามผล (feedback) การลงโฆษณาทุกระยะ
 • ประสานงานหลังการขาย รับงานและเอกสาร จาก Sales ติดต่อตามข้อมูลเอกสารจากลูกค้าและให้ข้อมูลลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยอดตามเป้าที่ต้องการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมกับพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
 • ชอบเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และสนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
 • สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เเละ เรียนรู้การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความรู้ด้าน Facebook / IG /Google AdWords, Google Display,YouTube Ads จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : hr-nipa@nipa.co.th